Tranh Chữ Phúc Khảm Cẩn Ốc Tỉ Mỉ

Tranh Chữ Phúc Khảm Cẩn Ốc Tỉ Mỉ được chạm triện bao quanh tổng thể chữ Phúc. Tranh Chữ Phúc Khảm Cẩn Ốc với nghệ thuật khảm cẩn ốc tinh tế, nghệ thuật cắt tỉa, kỹ thuật. 

Call Now

Chat Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?