Tủ Bày Rượu Ba Buồng – Chạm Ngũ Phúc

Tủ Bày Rượu Ba Buồng – Chạm Ngũ Phúc, hoa dây, triện dắt chạy bao quanh chiếc tủ. Tủ Bày Rượu Ba Buồng được các nghệ nhân đục khắc trên nền gỗ Lim Ta (Lim Xanh Thanh Hóa) Hoa văn ý nghĩa như. Ngũ Phúc Chiêu tài, Dơi ngậm chữ thọ.

Call Now

Chat Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?